دسته بندی ها
Your Cart

جدول اشتال نبشی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 

مشاهده محصولات نبشیمشاهده جدول وزنی نبشی

 

 

جدول اشتال نبشی بال مساوی و نامساوی

 

جدول اشتال نبشی برای نبشی L با بال های یکسان و نبشی L با بال های غیریکسان تنظیم شده است. در جدول اشتال نبشی بال مساوی و غیر مساوی طول استاندارد در حدود ۶ تا ۱۲ متر می باشد. در این جدول ابعاد تنظیم شده برای نبشی بال مساوی از سایز ۲۰ تا سایز ۲۵۰ در نظر گرفته شده است و برای نبشی بال نامساوی نیز از سایز ۲۰*۳۰ تا ۹۰*۲۵۰ میلیمتر می باشد. هردو نوع نبشی تحت استاندارد فنی حفاظت در برابر خوردگی DIN EN ISO12944 3 تهیه و تولید می شوند.

 

اشتال نبشی بال غیر مساوی

 

 جدول اشتال نبشی بال غیر مساوی

a X b X sr1r2FGexeytan αJxWxixJyWyiyJξiξJηiηa1
mmmmmmcm2kg/mcmcmcm4cm3cmcm4cm3cmcm4cmcm4cmmm
 3.521.421.110.990.50.4311.250.620.940.440.290.561.4310.250.425.2
30 X 20 X 43.521.851.451.030.540.4231.590.810.930.550.380.551.810.990.330.424.2
40 X 20 X 33.521.721.351.430.440.2592.791.081.270.470.30.522.961.310.30.4214.6
40 X 20 X 43.522.251.771.470.480.2523.591.421.260.60.390.523.791.30.390.4213.8
45 X 30 X 34.522.191.721.430.70.4364.471.461.431.60.70.865.151.530.930.659
45 X 30 X 44.522.872.251.480.740.4365.781.911.422.050.910.856.651.521.180.6418
45 X 30 X 54.523.532.771.520.780.436.992.351.412.471.110.848.021.511.440.647.2
50 X 30 X 54.523.782.961.730.740.3539.412.881.582.541.120.8210.41.661.560.6412.2
50 X 40 X 4423.462.711.521.030.6298.542.471.574.861.641.1910.91.782.460.84__
50 X 40 X 5424.27