دسته بندی ها
Your Cart

خبرهای روز فولاد

مشتریان

بیش از 120 مشتری

رضایت مشتریان

بیش از 90% رضایت مندی

همکاری با کارخانجات

بیش از 100 کارخانه

تعداد محصول

بیش از 2220 محصول

الکترود گرافیتی، کنسانتره، سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی، میلگرد، اسلب، بیلت، مس، کاتد مس، شمش مس، کوره قوس، کوره القائی

الکترود گرافیتی، کنسانتره، سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی، میلگرد، اسلب، بیلت، مس، کاتد مس، شمش مس، کوره قوس، کوره القائی، بریکت گرم، بریکت سرد، هات بریکت